Certificare/Autorizare

Certificarea agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare, certificarea tehnicii si infrastucturii necesare desfasurarii activitatilor aeronautice militare.

Autorizari agentilor aeronautici:

 • autorizeaza si supravegheaza continuu agentii aeronautici care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricatia si întretinerea aeronavelor de stat, motoarelor, elicelor, pieselor si echipamentelor asociate, precum si cei care au ca obiect de activitate procesele specializate, inclusiv încercarile de tip, testarile specializate si distribuirea produselor aeronautice utilizate de operatorii aeronavelor de stat;
 • autorizeaza si supravegheaza continuu infrastructura de aerodrom, mijloace de comunicatii aeronautice si sistemele terestre de navigatie aeriana;
 • autorizeaza si supravegheaza continuu agentii aeronautici care desfasoara activitati de proiectare, constructii, montaj, reparatii si intretinere pentru elemente de infrastructura si echipamente necesare desfasurarii activitatilor aeronautice militare si care concura direct la siguranta zborului;
 • autorizeaza organizatiile de pregatire a personalului militar tehnic-ingineresc de aviatie, comunicatii aeronautice si sisteme terestre de navigatie aeriana;

Certificarea aeronavelor de stat, tehnicii de comunicatii aeronautice, sistemelor terestre de navigatie aeriana si infrastructurii de aerodrom:

 • certifica aeronavele de stat, tehnica de comunicatii aeronautice, sistemele terestre de navigatie aeriana si infrastructura de aerodrom necesara desfasurarii activitatilor aeronautice militare;
 • asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau revocarea documentelor de certificare a aeronavelor de stat, tehnicii de comunicatii aeronautice, sistemelor terestre de navigatie aeriana si infrastructurii de aerodrom;
 • monitorizeaza aparitia la nivel european si international a noilor concepte in domeniul certificarii aeronavelor de stat, tehnicii de comunicatii aeronautice, sistemelor terestre de navigatie aeriana si infrastructurii de aerodrom.

Activitati de registru:

 • asigura inmatricularea aeronavelor de stat in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat,
 • rezerva numerele de inmatriculare pentru aeronavele de stat;
 • elibereaza Certificatele de Inmatriculare si de Radiere a inmatricularii aeronavelor de stat;
 • elibereaza Certificatele de Navigabilitate si Permisele de Zbor pentru aeronavele de stat;
 • administreaza Registrul unic de evidenta a Certificatelor de Navigabilitate si a Permiselor de zbor;
 • administreaza Registrul unic de evidenta cu echipamentele ELT/PLB 406MHz apartinand operatorilor aerieni de stat;
 • administreaza registrele cu organizatiile/entitatile autorizate care desfasoara activitati aeronautice militare;
 • administreaza Registrul unic de evidenta a aerodromurilor militare certificate din Romania.

Inregistrarea si gestionarea echipamentelor ELT/PLB 406 MHz:

 • inregistreaza si gestioneaza echipamentele pentru localizare in caz de urgenta (Emergency Locater Transmitter – ELT), si radiobalizele de localizare a personalului (Personal Locating Beacon/PLB) 406 MHz.

Alocarea codurilor de adresa Mod S ale aeronavelor de stat.