Certificare personal/Licentiere

Atestarea personalului aeronautic militar

Certificarea calificarilor si specializarilor personalului aeronautic din Ministerul Apararii Nationale si din alte institutii sau structuri care desfasoara activitati aeronautice militare cuprinde ansamblul activitatilor de certificare a calificarilor si specializarilor. Atestarea este atributul Statului Major al Fortelor Aeriene, in calitate de Autoritate Aeronautica Militara Nationala, denumita in continuare Autoritate.

Documentele care atesta calificarea personalului aeronautic sunt brevetul pentru personal aeronavigant si certificatul pentru personalul nenavigant. Forma si continutul documentelor de atestare a calificarilor, specializarilor si autorizarilor sunt stabilite de catre Autoritate, iar modelele sunt prevazute in procedurile de atestare specifice fiecarei categorii de personal aeronautic.

Activitatile aeronautice militare pot fi desfasurate numai de catre personalul care detine o certificare valida in acest sens sau care sustine proba practica din cadrul examenului de atestare a calificarii. Face exceptie personalul care parcurge formele de instruire prevazute de lege in vederea atestarii calificarii de personal aeronautic.

Instruirea teoretica si practica a personalului care urmeaza sa desfasoare activitati aeronautice militare se face in organizatiile de pregatire prevazute de lege, conform cerintelor stabilite de catre Autoritate si comunicate institutiilor interesate. Verificarea modului de indeplinire a cerintelor stabilite de catre Autoritate pentru formele sau organizatiile de pregatire in domeniul aeronautic militar si certificarea acestora, se face de catre structura executiva a Autoritatii pe baza unor proceduri specifice.

Examinari teoretice si practice

Structura specializata in atestarea personalului din cadrul Autoritatii planifica, organizeaza si coordoneaza desfasurarea examinarii periodice a personalului pentru acordarea, revalidarea, reinnoirea sau echivalarea licentelor, calificarilor, specializarilor si autorizarilor asociate pentru personalul aeronautic din Ministerul Apararii Nationale si din alte structuri care desfasoara activitati aeronautice militare.

Planificarea anuala a sesiunilor de examinare este intocmita de catre structura specializata in atestarea personalului din cadrul Autoritatii, la propunerea unitatilor, structurilor si institutiilor care au in incadrare personal aeronautic. Planificarea este aprobata de catre seful Autoritatii pana la data de 30 noiembrie a anului in curs pentru anul urmator si se comunica tuturor structurilor interesate.

Conditiile pentru admiterea la sustinerea examenului de obtinere a unei calificari sau autorizari sunt stabilite de catre AAMN prin procedurile specifice de atestare.
Conditii minime

Pentru admiterea la sustinerea examenului de acordare a calificarii de personal aeronautic trebuiesc indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
• personalul detine licenta medicala, valida la data examinarii, corespunzatoare calificarii pentru care este examinat;
• personalul este absolventul unei organizatii de pregatire in domeniul aeronautic, recunoscuta de catre Autoritate;
• forma de instruire indeplineste cerintele minime pentru calificarea in specialitatea sau activitatea pentru care se solicita examinarea.

Examinatori AAMN

Examinarea practica se face numai in prezenta unui examinator sau evaluator superior stabilit de catre Autoritate, nominalizat in comisia de examinare si care detine calificarile necesare pentru categoria de tehnica aeronautica sau serviciul aeronautic furnizat pentru care se desfasoara examinarea.

Lista examinatorilor si a evaluatorilor superiori se intocmeste anual, pe specialitati, categorii si tipuri de tehnica aeronautica.

Organizatii de pregatire

In Fortele Aeriene, Instructia institutionalizata se desfasoara in Organizatii de pregatire autorizate in acest sens de catre Autoritatea Aeronautica Militara Nationala pe baza procedurilor specifice.

Echivalarea licentelor

Licentele, atestarile sau calificarile emise de alte autoritati aeronautice pentru personalul aeronautic militar roman, pot fi validate sau echivalate in scopul desfasurarii de activitati cu utilizarea tehnicii aeronautice militare apartinand Romaniei, pe baza unui raport de echivalare adresat Autoritatii.

La raport se anexeaza documentele de atestare a calificarilor detinute de solicitant precum si alte documente relevante referitoare la experienta si nivelul de pregatire atins. Autoritatea analizeaza si informeaza solicitantul despre acceptarea cererii in termen de cel mult 30 zile de la data depunerii raportului.

Autoritatea poate cere confirmarea valabilitatii calificarilor si autorizarilor emise de alte autoritati aeronautice si, daca apreciaza ca necesar, programul de pregatire executat in scopul obtinerii calificarii pe tipul / clasa respectiva de tehnica aeronautica.

Daca in urma analizei conditiilor de echivalare a calificarilor, specializarilor si atestarilor se constata ca nu sunt indeplinite in totalitate conditiile, solicitantul trebuie sa parcurga un curs / program de pregatire teoretica si / sau practica, pentru completarea cunostintelor si deprinderilor. Aceste cursuri sau programe se organizeaza si se desfasoara in cadrul organizatiilor de pregatire in domeniul aeronautic, recunoscute de catre Autoritate.

Procedurile de atestare specifice fiecarei categorii de personal aeronautic contin precizari referitoare la continutul si volumul cursurilor, precum si modelele rapoartelor de echivalare specifice.