Competente

Autoritatea Aeronautica Militara Nationala are competente in urmatoarele domenii: organizarea spatiului aerian national, reglementarea activitatilor aeronautice militare, certificarea personalului aeronautic militar, a agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare, a tehnicii aeronautice de stat, a infrastructurii necesare desfasurarii activitatilor aeronautice militare, siguranta si supervizarea activitatilor aeronautice militare.

Autoritatea Aeronautica Militara Nationala urmatoarele atributii specifice:

  • reglementeaza cadrul normativ si institutional pentru desfasurarea activitatilor aeronautice cu aeronave de stat;
  • asigura organizarea spatiului aerian national in colaborare cu Ministerul Transporturilor;
  • emite reglementari specifice pentru certificarea personalului aeronautic militar, a tehnicii aeronautice de stat, a infrastructurii si a agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare si supervizeaza respectarea acestora;
  • certifica personalul aeronautic militar si agentii aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau revocarea documentelor de certificare;
  • certifica tehnica aeronautica de stat si infrastructura necesara desfasurarii activitatilor aeronautice militare;
  • emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie militare, privind siguranta si securitatea activitatilor aeronautice militare, actiunile de cautare-salvare pentru aeronavele de stat, servitutile aeronautice militare si stabilirea zonelor supuse servitutilor aeronautice militare, precum si pentru zonele de interes militar si supervizeaza respectarea acestora;
  • reglementeaza si asigura exercitarea activitatilor de registru in aviatia militara;
  • avizeaza efectuarea de lucrari, amplasarea de constructii, de echipamente si instalatii in zonele supuse servitutilor aeronautice militare sau in zonele de interes militar.